Trang chủ / Thanh Hùng

Thanh Hùng

Năng lực cần có của giáo viên trung học

Năng lực cần có của giáo viên trung học

Giáo viên trung học không chỉ có vai trò là người truyền đạt trí thức mà còn là người tổ chức,hướng dẫn,chỉ đạo,cố vấn,gợi mở ,trọng tài cho những hoạt động học tập giúp cho các em tự lực chiếm lĩnh những kiến thức mới. Trước hết giáo viên phải …

Xem thêm »