Trang chủ / Ngành sư phạm / Sinh viên Sư phạm sẽ được miễn học phí cho đến năm 2021

Sinh viên Sư phạm sẽ được miễn học phí cho đến năm 2021

Trong số các đối tượng không phải đóng học phí từ trước cho đến nay thì đến năm 2021 gồm có: Có học sinh tiểu học ở ctrường công lập;hay  học sinh, hoặc là sinh viên ngành Sư phạm hệ chính quy đang theo học ở tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và và giáo dục đại học công lập, và theo các chỉ tiêu đào tạo của các hệ ở Nhà nước.

Sinh viên Sư phạm sẽ được miễn học phí cho đến năm 2021

Liên Bộ Giáo dục – Đào tạo và bộ Tài chính,và bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa được ban hành Thông tư liên tịch 09 có hiệu lực từ năm 2016, hướng dẫn và thực hiện các Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định về các cơ chế thu, và quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đối với chính sách miễn, giảm học phí, cũng như hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 cho đến năm học 2020 – 2021.

Theo đó thì đối tượng không phải đóng học phí bao gồm: Học sinh tiểu học trường công lập;và học sinh, sinh viên theo ngành sư phạm hệ chính quy đang được theo học tại các cơ sở giáo dục và nghề nghiệp và giáo dục đại học tại công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước; thì người theo học các ngành chuyên môn đặc thù nên đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, hay quốc phòng, hoặc an ninh theo quy định của Luật Giáo dục các đại học. Các ngành chuyên môn đặc thù là do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và quyết định.

Đối tượng được miễn học phí bao gồm: Người có công đối với cách mạng và thân nhân của những người có công với cách mạng theo Pháp lệnh được  Ưu đãi người có công với cách mạng;và trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên đang bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc là hộ cận nghèo, trẻ em học mẫu giáo và đối với học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo, thì trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông đã là con của hạ sĩ quan và thuộc binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn ở trong lực lượng vũ trang nhân dân theo đúng quy định.

 sinh viên ngành sư phạm

sinh viên sư phạm được miễn giảm học phí

Học sinh tiểu học và trường công lập;hay học sinh,và sinh viên ngành sư phạm thuộc hệ chính quy ở các trường ở công lập được miễn học phí.

Học sinhvà sinh viên hệ cử tuyển;hay học sinh trường phổ thông ở dân tộc nội trú, trường dự bị của đại học, khoa dự bị đại học;hay học sinh, và sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hay giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và các hộ cận nghèo;thì sinh viên học chuyên ngành Mác – Lê nin và hệ Tư tưởng Hồ Chí Minh; Các học sinh, và sinh viên người dân tộc thiểu số sẽ rất ít người ở vùng có những điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hay đặc biệt khó khăn; Sinh viên cao đẳng,hay đại học, hoặc học viên cao học, được nghiên cứu sinh học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng của nguyên tử… cũng sẽ được miễn học phí.

Có thể bạn quan tâm

sinh-vien-su-pham-09897

Sinh viên nước ngoài và viên sư phạm ở Việt Nam khác nhau ra sao?

Việc đào tạo của  sinh viên sư phạm ở Việt Nam và đối với sư …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *