Trang chủ / Hướng nghiệp / Các ngành khoa học mà xã hội hiện đại chúng ta luôn cần p2

Các ngành khoa học mà xã hội hiện đại chúng ta luôn cần p2

Đó là các ngành Khoa học về Vật liệu, hay Công nghệ hạt nhân,hoặc Công nghệ Hóa học và và Công nghệ sinh học. Và dưới đây là một vài thông tin về đào tạo, và triển vọng nghề nghiệp của các ngành học này để giúp cho thí sinh tham khảo.

Các ngành khoa học mà xã hội hiện đại chúng ta luôn cần!

1.Ngành Công nghệ Hoá học

Mục tiêu của đào tạo: Trang bị cho các sinh viên những kiến thức về đại cương về khoa học tự nhiên,cũng như khoa học xã hội,và những kiến thức cơ bản về Hoá học và các kiến thức chuyên sâu về ngành Công nghệ và các quá trình Hóa học, để tiếp cận những trang thiết bị của máy móc hiện đại nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học và phục vụ công nghệ. Có những khả năng và ứng dụng công nghệ giải quyết tất cả các bài toán thực tế ở trong các lĩnh vực khoa học, hay kinh tế,và xã hội, trong các môi trường.

công nghệ hóa học

công nghệ hóa học

Triển vọng trong nghề nghiệp: Sinh viên sau khi đã tốt nghiệp có đủ khả năng làm việc tại ở các viện nghiên cứu, và các cơ quan quản lý, cũng như các cơ sở sản xuất và kinh doanh, cùng các công ty liên doanh có sử dụng kiến thức về công nghệ hoá học và ngành hoá học; giảng dạy ở tại các trường đại học, và cao đẳng,hay THPT, hoặc được đào tạo tiếp lên thạc sĩ, hoặc tiến sĩ ở trong và ở ngoài nước.

2.Ngành Công nghệ Sinh học

Mục tiêu về đào tạo: Trang bị cho các sinh viên những kiến thức về đại cương về khoa học tự nhiên, cũng như khoa học xã hội,và những kiến thức cơ bản về các nguyên lý và các quá trình sinh học, về giúp sinh học thực nghiệm, và các phương pháp thu thập mẫu, cũng như đo đạc và tổng hợp,giúp phân tích các số liệu;

Sử dụng các phương pháp để thí nghiệm hiện đại của các Công nghệ sinh học,và tiếp cận những trang thiết bị về máy móc phục vụ để nghiên cứu khoa học và kỹ năng cùng thực hành, hay đồng thời giúp cho sinh viên có khả năng tư duy sáng tạo, và phương pháp tiếp cận khoa học, hay hình thành và cùng phát triển tư duy nghiên cứu và cùng làm việc độc lập, có khả năng sử dụng các ứng dụng công nghệ Sinh học vào các lĩnh vực ở khoa học,cũng như công nghệ,hay kinh tế,và xã hội.

công nghệ sinh học

công nghệ sinh học

Triển vọng của nghề nghiệp: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc tại các viện nghiên cứu, hay các cơ quan quản lý,hoặc các khu chế xuất, cũng như các khu công nghiệp tập trung,và các công ty liên doanh,cũng như các bệnh viện, các cơ sở sản xuất và các kinh doanh liên quan đến sinh học hoặc  công nghệ sinh học. Giảng dạy ở tại các trường đại học,và cao đẳng, cùng trung học chuyên nghiệp, ở THPT hoặc được đào tạo tiếp thạc sĩ hay lên tiến sĩ trong và ở ngoài nước.

Có thể bạn quan tâm

du-hoc-chau-au2

Những lý do bạn nên du học châu Âu

Du học hiện nay đã thông thoáng, thuận lợi hơn rất nhiều, giúp nhiều người …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *